قوانین ثبت نام من کارت معلولین
لطفا جهت انجام امورپشتیبانی با شماره 31291513 تماس حاصل فرمایید.

براساس مصوبه شماره 5/98/14318/ش مورخ 98/07/30 شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری مشهد مقدس در راستای اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون حمایت از معلولان، بند 27 منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی شهر مشهد، ایجاد رفاه برای معلولان حرکتی و تسهیل در ارایه خدمات حمل و نقل عمومی درون شهری (اتوبوس و قطارشهری) به ایشان، برای هر فرد با معلولیت درجه شدید و خیلی شدید، تعداد 60 سفر رایگان در هر ماه و غیرقابل انتقال به ماه بعد، از طریق صدور کارت ویژه اقدام نموده است.

همچنین براساس مصوبه شماره 5/97/10978/ش مورخ 97/07/03 شورای محترم اسلامی شهر با موضوع پرداخت یارانه خدمات حمل و نقل ویژه معلولان به بخش خصوصی، شهرداری مشهد مقدس برای هر فرد با معلولیت درجه شدید و خیلی شدید، 40% تخفیف از مبلغ کل کرایه در هر ماه در شبکه بیسیم تاکسی 133 (ویژه معلولین) تا سقف 3,600,000 ریال و غیرقابل انتقال به ماه بعد، از طریق صدور کارت ویژه اقدام نموده است.

تسهیلات واگذاری بلیط رایگان حمل و نقل درون شهری تنها به صاحب عکس تعلق دارد.

برای استفاده از تخفیف در ابتدای هر ماه نسبت به مراجعه به یکی از باجه ها و یا مراکز شارژ و فروش اقدام نمائید. شایان ذکر است در صورت عدم مراجعه به مراکز شارژ و فروش تخفیف بر روی کارت شما در ماه بعد اعمال نمی گردد..

در صورت اتمام تعداد سفر ماهانه، سفرهای بعدی با کسر هزینه انجام خواهد شد، لذا از اعتبار داشتن کارت خود اطمینان حاصل نمائید.