ثبت نام من کارت معلولین
اطلاعات شخصی
بهزیستی
شماره تلفن 11 رقمی باشد و با 0513 شروع شود.
لطفا کد پستی را 10 رقمی و بدون خط تیره "-" وارد کنید
اطلاعات تکمیلی
نام فایل بایستی انگلیسی باشدحداکثر حجم فایل 100kb می باشد .
فرمت های مجاز تصویر : jpg, png, gif
نام عکس می بایست به صورت انگلیسی و بدون فاصله باشد
نمونه: yourname.jpg
فایلهای مجاز jpg;jpeg;png;gif
توجه فرمایید :
** درصورت مغایرت درخواست مورد تایید نخواهد بود.
1.نام فایل را کد ملی خود قرار دهید.
2.تصویر مطابق نمونه (عکس پرسنلی با پس زمینه سفید
، بدون رنگ اضافه ) باشد.
نام فایل بایستی انگلیسی باشدحداکثر حجم فایل 100kb می باشد .
فرمت های مجاز تصویر : jpg, png, gif
نام عکس می بایست به صورت انگلیسی و بدون فاصله باشد
نمونه: yourname.jpg
فایلهای مجاز jpg;jpeg;png;gif
پیگیری درخواست
No Cache
Gt: 1.9806566238403
Qt: 1.7254428863525